Khi thay đổi tên công ty có thay đổi mã số thuế không?

Mã số thuế là một dãy số được cơ  quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Mã số thuế của công ty được cấp khi công ty đăng ký thành lập, hoặc khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư kèm theo đó là thông tin về tên, trụ sở… của công ty.

Mã số thuế là gì?

Trước khi đi sâu vào giải đáp thắc mắc: Thay đổi tên công ty có thay đổi mã số thuế không?, chúng tôi xin làm rõ định nghĩa mã số thuế để Quý vị hiểu được bản chất, ý nghĩa của mã số thuế.

Mã số thuế là một dãy số được cơ  quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Mã số thuế của doanh nghiệp sẽ là mã số doanh nghiệp khi đăng ký doanh nghiệp và được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong trường hợp doanh nghiệp được thành lập theo giấy phép đầu tư thì mã số thuế của doanh nghiệp sẽ theo giấy phép đầu tư đó.

Tại Việt Nam thì có hai loại  mã số thuế:

+ Mã số thuế 10 số dành cho các doanh nghiệp;

+ Mã số thuế 13 số dành cho các chi nhánh, văn phòng đại diện; các địa điểm kinh doanh của hộ gia đình, nhóm cá nhân..; nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng của công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi suất được chia.

Mã số thuế sẽ sử dụng vào các hoạt động sau: Ghi vào các hoá đơn, chứng từ khác khi thực hiện các giao dịch kinh doanh cũng như tại ngân hàng; thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí với  cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp có được thay đổi mã số thuế không?

Trước hết có thể khẳng định Doanh nghiệp không thể thay đổi được mã số thuế.

Như đã phân tích bên trên thì mã số thuế của doanh nghiệp cùng là mã số doanh nghiệp hoặc mã số đầu tư được cấp trong giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

Theo pháp luật về Doanh nghiệp quy định thì mỗi một doanh nghiệp chỉ được cấp một và duy nhất một mã số doanh nghiệp. Mã số này sẽ tồn tại cùng với Doanh nghiệp và hết hiệu lực khi Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Như vậy mã số doanh nghiệp không thể thay đổi nếu công ty có nhu cầu, mong muốn thay đổi mã số Doanh nghiệp thì không thể thay đổi được.

Thay đổi tên công ty có thay đổi mã số thuế không?

Việc thay đổi tên Công ty không làm doanh nghiệp đó chấm dứt hoạt động, cũng không làm chi, tách, sáp nhập doanh nghiệp. Mà trên thực tế chỉ là thay đổi tên gọi. Việc thay đổi tên gọi cũng phải tuân theo quy định của pháp luật khi đăng ký tên mới.

Mà như đã phân tích ở trên mã số doanh nghiệp sẽ tồn tại cho đến khi Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. Cho nên việc thay đổi tên gọi của Doanh nghiệp không làm thay đổi mã số doanh nghiệp được.

Còn trong trường hợp thay đổi tên công ty sẽ dẫn đến thay đổi con dấu công ty hoặc nếu có sẽ thay đổi Điều lệ công ty.

Xem thêm:

Mua hóa đơn từ cơ quan thuế công ty TNHH 1 TV

Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công ty Mới Nhất

Thủ tục thay đổi tên công ty như thế nào?

Xác định tên mới của công ty

Tên mới của công ty đương nhiên cũng phải theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp.

+ Tên của Doanh nghiệp sẽ gồm các phần Loại hình công ty “ Công ty TNHH”; “Công ty CP”; “ DNTN” hoặc “ Doanh nghiệp TN”, và cộng phần tên riêng. Tên mới của công ty sẽ không được trùng với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.

+ Tên của công ty phải đáp ứng đủ các điều kiện viết bằng chữ cái La tinh không viết bằng chữ tượng hình, nếu là chữ tượng hình thì phải phiên âm sang chữ cái La tinh; Không trùng một phần hoặc toàn bộ với tên cơ quan, đơn vị thuộc nhà nước quản lý, liên quan đến địa danh lịch sử, danh nhân nổi tiếng; làm mất thuần phong mỹ tục.

+ Không gây nhầm lẫn, trùng với tên doanh nghiệp đã đăng ký trước đó, hoặc có những ký hiệu không được viết vào tên của doanh nghiệp

– Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông/  Đại hội đồng thành viên để ra quyết định về việc thay đổi tên Doanh nghiệp

Trong quyết định ghi rõ về việc thay đổi tên công ty, nếu việc thay đổi tên công ty dẫn đến thay đổi điều lệ của công ty cũng phải được ghi nhận.

– Người đại diện theo pháp luật  của Doanh nghiệp ra thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư Số: 01/2021/TT-BKHĐT

Trong thông báo này thì người đại diện theo pháp luật của công ty, đối với doanh nghiệp tư nhân là chủ sở hữu sẽ ghi rõ  nội dung thay đổi trong đăng ký Doanh nghiệp là thay đổi tên công ty và ký vào thông báo này.

– Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở.

Khi nộp hồ sơ thì người đi nộp hồ sơ phải có giấy uỷ quyền nộp hồ sơ (nếu có), và kèm theo nộp lệ phí

Nếu Doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội thì ngoài cách nộp trực tiếp còn có thể nộp qua mạng và sau khi hồ sơ đầy đủ được cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận thì sẽ nộp hồ sơ trực tiếp.

– Thực hiện thủ tục khắc lại con dấu và công bố thay đổi thông tin Doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp.

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan