Mẫu biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh

Mẫu biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh là một trong những giấy tờ cần thiết, để tiến hành thực hiện nộp hồ sơ thủ tục thông báo tới phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư khi chủ thể muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Hiện tại, có rất nhiều doanh, công ty có nhu cầu thay đổi ngành nghề để kinh doanh nhưng trước khi thực hiện các thủ tục gửi hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ thì cần phải có một cuộc họp về nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh trong nội bộ của công ty. Vậy mẫu biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh có mẫu cụ thể ghi nhận không? Điều điện để diễn ra cuộc họp này như thế nào? Và biên bản họp thay đổi về ngành nghề kinh doanh ai là người có thẩm quyền ký?

Sau đây, Luật Dân Việt sẽ cùng quý vị tìm hiểu các thông tin trên theo quy định mới nhất hiện hành để hỗ trợ khách hàng trong việc họp thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Điều kiện họp thay đổi ngành nghề kinh doanh hợp pháp?

Hiện trong các văn bản quy định của pháp luật chưa có văn bản nào quy định rõ về điều kiện diễn ra cuộc họp thay đổi ngành nghề kinh doanh, nhưng về cơ bản thì để mở cuộc họp này cần đáp ứng đủ điều kiện như sau:

– Khi doanh nghiệp có nhu cầu muốn mở rộng các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh mà pháp luật cho phép.

– Tùy thuộc vào từng loại hình của công ty mà trường hợp họp cần có thông báo triệu tập từ bên có thẩm quyền. Ví dụ như công ty cổ phần cần có hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội cổ đông, ban kiểm soát triệu tập hoăc là cổ đông, nhóm cổ đông có sở hữu số cổ phần phổ thông với thời gian liên tiếp ít nhất là 6 tháng trên 10%.

Trong thông báo mời họp đó cần phải thể hiện rõ nội dung mục đích mời triệu tập là thay đổi ngành nghề kinh doanh.

– Ngoài ra, trong cuộc họp cần có đủ số lượng chủ thể tham gia cuộc họp thì cuộc họp đó mới được tiến hành. Ví dụ đối với cuộc họp đại hôi đồng cổ đông của công ty cổ phần thì cần có cổ đông tham gia họp ít nhất bằng 51% về số phiếu để biểu quyết.

Xem thêm: Mã số doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh cần những ai ký?

– Đối với biên bản họp của Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì chữ ký là của người thực hiện ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp đó. Theo đó, chủ tọa có thể là giám đốc, tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

– Đối với biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần trong đó bao gồm chữ ký của thư ký và chủ tọa. Trong đó, chủ tọa có thể là chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên khác trong hội đồng quản trị được bầu (trường hợp chủ tịch hội đồng quản trị vắng mặt, tạm thời mất khả năng thực hiện công việc), thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

– Nếu là công ty hợp danh thì là cuộc họp bao gồm các thành viên thì cần chữ ký của các thành viên dự cuộc họp thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Mẫu biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh mới nhất

Hiện tại, mẫu biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh là một trong những giấy tờ cần thiết, để tiến hành thực hiện nộp hồ sơ thủ tục thông báo tới phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư khi chủ thể muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh. Dưới đây là một mẫu biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh, mời quý vị tham khảo.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan