Mẫu thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính cần phải thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính có những sự thay đổi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như: thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi thành viên…

Trong quá trình hoạt động và phát triển, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể có những sự thay đổi (về tên, địa chỉ hay ngành nghề kinh doanh…) và cần phải được thông báo thay đổi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh là một thủ tục hành chính được pháp luật về doanh nghiệp quy định. Người thực hiện thủ tục này cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định có kèm theo mẫu thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là gì?

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính cần phải thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính có những sự thay đổi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như: thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi thành viên…

Bản chất của thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là việc thay đổi các nội dung đã đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ được thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lấy ở đâu?

Mẫu thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh được ban hành theo các văn bản quy phạm pháp luật và thường xuyên có sự thay đổi, quý vị khi thực hiện thủ tục có thể truy cập website luathoangphi.vn để lấy mẫu.

Để thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện theo quy trình:

– Chuẩn bị hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi phải gửi thông báo thay đổi kèm theo hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.

– Cơ quan nhà nước kiểm tra hồ sơ, bổ sung thay đổi trên cơ sở dữ liệu quốc gia và cấp giấy xác nhận về việc thay đổi.

Thời gian giải quyết thủ tục thông báo thay đổi nội dung sẽ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mẫu Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Download (DOCX, 18KB)

 

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hiện nay đang được sử dụng là mẫu tại Phụ lục II – 1 ban hành kèm theo Thông tư Số: 01/2021/TT-BKHĐT.

– Mẫu tờ khai này sẽ bao gồm các nội dung chính như sau:

– Thông tin doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi thông tin : tên doanh nghiệp, mã số thuế, số giấy chứng nhận đăng ký cùng ngày cấp, nơi cấp.

–  Thông tin doanh nghiệp bị sáp nhập (dùng cho thay đổi nội dung đăng ký khi có sự kiện sáp nhập).

– Các nội dung đăng ký thay đổi:

+ Thay đổi tên doanh nghiệp.

+ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

+ Thay đổi thành viên công ty hợp danh, thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn.

+ Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của doanh nghiệp.

+ Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

+ Thay đổi vốn đầu tư của chủ đăng ký tư nhân.

+ Thay đổi thông tin người đại diện theo quỷ quyền.

+ Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài của công ty cổ phần.

+ Thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp.

+ Thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan