Phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào?

Phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào còn tùy thuộc vào phương hướng, chính sách hoạt động của từng công ty cổ phần.

Ngày nay,với tốc độ phát triển kinh tế trong và ngoài nước các công ty được thành lập đa dạng về các loại hình và quy mô hoạt động. Với nhiều ưu điểm mà công ty cổ phần đang được thành lập và hoạt động nhiều tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Nhiều chủ thể đang có dự định thành lập loại hình công ty này vẫn đang có thắc mắc về các phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào. Trong bài viết này, Luật Dân Việt xin chia sẻ một số vấn đề trong hoạt động huy động vốn của công ty cổ phần tới Quý vị.

Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là một trong các loại hình công ty phổ biến tại Việt Nam. Công ty cổ phần được thành lập và hoạt động đáp ứng những yêu cầu sau:

– Vốn điều lệ của công ty được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông công ty có thể là cá nhân, tổ chức; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không quy định hạn chế số lượng tối đa.

– Cổ đông công ty chỉ chịu trách nhiệm các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

– Cổ đông công ty có quyền chuyển nhượng cổ phần cho người khác trừ một số trường hợp quy định pháp luật.

– Công ty cổ phần hình thành tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Công ty cổ phần được phát hành các loại cổ nhằm mục đích huy động vốn.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần có thể hiểu là tổng giá trị cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập công ty là tổng mệnh giá các loại đã được đăng ký mua và được ghi nhận tại Điều lệ công ty.

Vốn điều lệ công ty cổ phần có thể được thay đổi trong quá trình hoạt động, tùy theo mức độ phát triển cũng như hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty. Việc phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Vốn điều lệ công ty phụ thuộc vào hai yếu tố chính:

– Tình hình, tiềm lực của công ty khi tiến hành đăng ký hoạt động. Đồng thời thay đổi theo thời gian hoạt động và phát triển.

– Ngành nghề kinh doanh. Một số ngành nghề kinh doanh có quy định số vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp. Số vốn điều lệ tuân theo quy định pháp luật, các ngành nghề khác nhau quy định mức vốn điều lệ khác nhau.

Phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách gì?

Dù sử dụng các phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào thì chủ sở hữu công ty đều cần thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định, theo trình tự sau:

– Thay đổi nội dung kinh doanh nội dung tăng vốn điều lệ công ty;

– Công bố thông tin tăng vốn điều lệ công ty cổ phần trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

– Kê khai và nộp các khoản phí theo quy định.

Để thực hiện thủ tục này, chủ thể cần tiến hành chuẩn bị các giấy tờ, hoàn thiện hồ sơ để gửi tới cơ quan có thẩm quyền xác nhận thay đổi thông tin vốn điều lệ của công ty. Hồ sơ bao gồm:

– Giấy đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh theo mẫu;

– Thông báo về vấn đề tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần;

– Biên bản họp Hội đồng cổ đông về việc quyết định tăng vốn điều lệ công ty;

– Danh sách tất cả cổ đông của công ty cổ phần;

– Thông báo về việc lập sổ đăng ký cổ đông của công ty cổ phần;

– Bản sao có công chứng của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

Hiện nay, thông thường sẽ có ba phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như sau:

– Phương án 01: Chào bán cổ phần.

– Phương án 02: Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phiếu của công ty.

– Phương án 03: Thực hiện trả cổ tức cho cổ đông bằng bằng cổ phần.

Với ba phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như trên, chủ sở hữu cần cân nhắc trong việc lựa chọn phương án phù hợp với tình hình của công ty để có thể tăng số vốn điều lệ của công ty.

Xem thêm:

Những điều cần biết thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Hướng dẫn mở địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần

Chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ có được không?

Theo như phân tích trên, hình thức chào bán cổ phần là một trong những phương án để tăng vốn điều lệ công ty. Hình thức này khiến cho công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động của công ty. Chào bán cổ phần được thực hiện một trong các hình thức sau:

– Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu;

– Chào bán cổ phần ra công chúng;

– Chào bán cổ phần riêng lẻ.

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là hình thức công ty sẽ tăng cổ phần và thực hiện việc chào bán cho công ty theo đúng tỷ lệ cổ phần hiện có của họ. công ty sẽ thông báo vấn đề này đến các cổ đông, cổ đông có quyền mua hoặc chuyển quyền mua ưu tiên mua cho người khác.

Chào bán cổ phần ra công chúng là hình thức công ty chào bán cổ phần theo các quy định của pháp luật khi đưa cổ phần lên sàn chứng khoán.

Chào bán cổ phần riêng lẻ là hình thức công ty chào bán cổ phần cho một số nhà đầu tư. Các nhà đầu tư phải đáp ứng về số lượng, các tiêu chuẩn nhất định theo quy định.

Trên đây là những phân tích của Luật Dân Việt về các phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào. Hi vọng với những chia sẻ trên, các chủ sở hữu khi thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đây là một trong những nội dung khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, Hãy liên hệ với chúng tôi để có hỗ trợ tốt nhất.

Luật Dân Việt tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần trọn gói qua các địa chỉ sau: Chat online, Email, Hotline, Đặt lịch hẹn tư vấn hỗ trợ trực tiếp.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan