Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty

Khi các doanh nghiệp muốn tăng vốn điều lệ của công ty, tùy vào từng loại hình mà các doanh nghiệp sẽ có các hình thức tăng vốn khác nhau dựa vào phần tài sản đã góp của công ty.

Tùy theo mục đích và tình hình tài chính mà các doanh nghiệp khi hoạt động có thể điều chỉnh mức vốn điều lệ của công ty theo 2 hình thức tăng hoặc giảm vốn điều lệ. So với việc giảm vốn điều lệ có phần phức tạp và khó khăn hơn do doanh nghiệp muốn giảm vốn cần chứng minh không tồn đọng các khoản nợ và lệ phí, thì việc đăng ký tăng vốn điều lệ lại có phần đơn giản hơn nhiều.

Để nắm rõ hơn về quy trình, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty mời quý khách tham khảo những vấn đề dưới đây:

Theo quy định tại Điều 29, Luật Doanh nghiệp 2014 có định nghĩa : “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần”.

Như vậy, Khi các doanh nghiệp muốn tăng vốn điều lệ của công ty, tùy vào từng loại hình mà các doanh nghiệp sẽ có các hình thức tăng vốn khác nhau dựa vào phần tài sản đã góp của công ty. Cụ thể:

– Công ty TNHH 1 thành viên:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 87 Luật doanh nghiệp, Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên quyết định hình thức tăng vốn và mức tăng vốn của công ty theo 1 trong 2 cách sau:

+ Do chính chủ sở hữu tự góp thêm vốn bằng tài sản cá nhân thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài sản công ty

+ Huy động thêm vốn góp của các cá nhân , tổ chức khác vào tài sản công ty để điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ hiện có.

Trường hợp 2, Công ty TNHH 1 thành viên sẽ phải thay đổi lại mô hình tổ chức hoạt động doanh nghiệp :

– Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ lên Phòng đăng ký kinh doanh

– Thay đổi sang loại hình công ty Cổ phần theo quy định tại Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014

– Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Cũng có 2 hình thức tăng vốn điều lệ ở loại hình công ty này theo quy định tại Ddieeuf Luật doanh nghiệp 2014:

+ Tăng vốn góp của các thành viên : Vốn góp thêm được phân chia theo tỉ lệ tương ứng với phần vốn đã góp của họ trong điều lệ công ty.

Lưu ý : Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

+ Tăng vốn điều lệ thông qua việc tiếp nhận vốn góp của một thành viên mới : Mức vốn điều lệ mới được chia cho các thành viên theo tỉ lệ . Nếu doanh nghiệp đã có 50 thành viên và áp dụng cách này để tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp phải thực hiện việc thay đổi sang loại hình công ty Cổ phần theo quy định tại Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014

– Công ty Cổ phần

Do là loại hình công ty có quy mô lớn nhất, đòi hỏi một lượng tài chính tương xứng với quy mô hoạt động nên việc tăng vốn của công ty Cổ phần cũng có những đặc trưng riêng, có thể huy động một lượng tài chính lớn dưa trên hình thức : Chào bán cổ phần ( Điều 122 Luật doanh nghiệp 2014)

+ Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu : Các cổ đông hiện tại của công ty đăng ký mua thêm cổ phần được chào bán từ đó trực tiếp tăng vốn điều lệ cho công ty theo mức tỉ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

+ Chào bán ra công chúng: Bao gồm chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng và chào bán thêm cổ phần hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng. Tuy nhiên, việc chào bán cổ phần ra công chúng cũng phải tuân thủ các điều kiện về luật Chứng khoán như : Phải có mức vốn điều lệ trước khi chào bán là 10 tỉ đồng, Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán,….

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ : Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh

Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

ĐĂNG KÝ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Khi đã xác định được cần lựa chọn các thức nào để thực hiện việc tăng vốn, doanh nghiệp cần thực hiện công việc tiếp theo là thông báo lên Cơ quan Nhà nước để cập nhật thông tin thay đổi lên cơ sở dữ liệu quốc gia đồng thời hợp thức hóa các thủ tục pháp lý trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT- BKHĐT)

Lưu ý : Trong thông báo thay đổi ngoài việc đảm bảo các thông tin cần thiết của doanh nghiệp như : Tên công ty, mã số doanh nghiệp, …. Cần lưu ý ghi đầy đủ và rõ ràng nội dung thay đổi có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ như Hình thức góp vốn, Tài sản góp vốn, thời điểm thay đổi vốn và Số vốn cũ, mới sau thay đổi.

– Mỗi loại hình doanh nghiệp cần bổ sung thêm các văn bản tương ứng:

+ Công ty TNHH 1 thành viên : Quyết đinh thay đổi tăng vốn của Chủ sở hữu

+ Công ty TNHH 2 thành viên : Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi tăng vốn

+ Công ty Cổ phần : Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty về thay đổi đăng ký kinh doanh; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần ( Chào bán cổ phần riêng lẻ và chào bán ra công chúng)

– Văn bản ủy quyền (trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp nộp hồ sơ)

Luât Dân Việt sẽ trực tiếp soạn thảo và chuẩn bị các văn bản trong hồ sơ đến quý khách hàng khi có yêu cầu sử dụng dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty.

Hồ sơ sau khi được chuẩn bị đầy đủ sẽ nộp trực tiếp tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ hợp lệ , không sai sót , doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới với thông tin về mức vốn điều lệ sau khi thay đổi.

Doanh nghiệp đồng thời công bố nội dung thay đổi thông tin doanh nghiệp lên hệ thống đăng ký kinh doanh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi vốn.

Lưu ý: Trong trường hợp việc tăng vốn của doanh nghiệp làm tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như sau :

– Kê khai mẫu 08 và nộp lên Cơ quan thuế quản lý

– Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung , chậm nhất là 31/12 của năm có sự thay đổi về vốn

Xem thêm:

Thủ Tục Thay Đổi Giám Đốc Công Ty Mới Nhất

Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công ty Mới Nhất

Dịch vụ Tăng vốn điều lệ cho mọi loại hình doanh nghiệp của Luật Dân Việt

Là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp lâu năm và giàu kinh nghiệm, chúng tôi luôn hiểu những trở ngại, vướng mắc liên quan dến các thủ tục doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, tư vấn viên nhiệt tình và tận tâm, chúng tôi luôn lắng nghe và hỗ trợ quý khách hàng các vấn đề liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ :

– Khái quát các nội dung cần thực hiện khi thay đổi vốn điều lệ từ đó hướng khách hàng đến mức vốn cần và đủ cho hoạt động kinh doanh của công ty

– Lựa chọn hình thức tăng vốn cho doanh nghiệp đơn giản , nhanh gọn và đúng pháp luật

– Trực tiếp soạn thảo Toàn bộ hồ sơ và các nội dung có liên quan

– Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, giải trình và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của Cơ quan Nhà nước

– Nhận kết quả thay đổi vốn, công bố thông tin lên Hệ thống đăng ký kinh doanh và bàn giao kết quả sớm nhất đến khách hàng

– Hướng dẫn việc kê khai và nộp thuế môn bài bổ sung ( Nếu có)

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan