Thông báo thay đổi tên công ty mới nhất hiện nay

Khi công ty có nhu cầu thay đổi tên công ty, sẽ phải thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục thông báo thay đổi tên công ty là thủ tục pháp lý chuyên môn, do đó Luật Dân Việt xin dành riêng bài viết này để chia sẻ những quy định, quy trình và thông tin hữu ích về thủ tục này.

Thay đổi tên công ty là gì?

Trong quá trình doanh nghiệp hoạt động, doanh nghiệp khi có nhu cầu thay đổi tên theo định hướng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, luật cho phép doanh nghiệp có thể thay đổi tên công ty.

Thông báo thay đổi tên công ty là thủ tục hành chính do công ty thực hiện thông qua việc nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở, trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có sự thay đổi.

Bên cạnh đó, luật pháp cũng có quy định việc thay đổi tên công ty, sẽ không làm thay đổi tư cách pháp lý cũng như quyền và nghĩa vụ của công ty đó sau khi thay đổi tên công ty thành công.

Cần làm gì sau khi thành đổi tên công ty?

Trước khi giải đáp vấn đề “Cần làm gì sau khi thay đổi tên công ty”, chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý vị thực hiện thủ tục thông báo thay đổi tên công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Cụ thể:

– Hồ sơ thông báo thay đổi tên công ty:

+ Thông báo thay đổi tên công ty theo mẫu Phụ II-1 tại Thông tư 02/2019/tT-BKHĐT;

+ Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên/ Chủ sở hữu công ty/ Các thành viên hợp danh;

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân khác nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy tờ tùy thân của cá nhân đó.

Lưu ý: Khi đổi tên công ty sang tên mới, tên mới cần đáp ứng các quy định của pháp luật (Căn cứ tại Điều 38, 39,40 và Điều 42 Luật doanh nghiệp năm 2014).

– Trình tự thực hiện thông báo thay đổi tên công ty:

+ Công ty gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh- Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

+ Cá nhân nộp hồ sơ có thể đến trực tiếp Bộ phận một cửa để nộp hoặc gửi qua đường bưu điện nếu ở xa. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Hồ sơ đầy đủ hợp lệ, ra thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Những việc cần làm sau khi thành đổi tên công ty:

1/ Thay đổi con dấu công ty: Trên con dấu pháp nhân của công ty khi thành lập và sử dụng trong quá trình hoạt động có ghi nhận tên công ty. Vì vậy, khi thay đổi tên công ty, thì cần khắc lại con dấu theo tên mới.

2/ Điều chỉnh lại hóa đơn giá trị gia tăng đã in: Với những công ty phải có hóa đơn VAT, thì sau khi thay đổi tên công ty cũng cần thay đổi lại mẫu hóa đơn giá trị gia tăng đã in, bởi vì trong hóa đơn có tên của công ty.

3/ Thông báo cho các cơ quan, chủ thể khác: Công ty cần làm công văn thông báo về việc thay đổi tên đến cơ quan có liên như: Cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan lao động, ngân hàng, đối tác, khách hàng,…

Xem thêm: Thủ Tục Thay Đổi Tên Công Ty 2021 Như Thế Nào?

Mục đích thông báo thay đổi tên công ty là gì?

Vì những lý do khác nhau như: công ty có định hướng mới cần đổi tên, do bị sáp nhập, chia tách doanh nghiệp,…dẫn đến việc công ty cần phải thay đổi tên. Đây cũng là, nhu cầu thực tế của rất nhiều doanh nghiệp, nhằm phục vụ mục đích riêng hướng đến tạo ra lợi nhuận cao hơn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Mẫu thông báo thay đổi tên công ty mới nhất

Quý vị có thể tải về mẫu thông báo chúng tôi cung cấp:

Download (DOC, 46KB)

Trong mẫu thông báo thay đổi tên công ty mới nhất, cần có những nội dung cơ bản sau:

1/ Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu tiêu ngữ

+ Tên công ty

+ Số hiệu văn bản

+ Địa điểm, ngày tháng năm làm thông báo

+ Tên văn bản

+ Cơ quan có thẩm quyền

Ví dụ:

CÔNG TY TNHH ABC

Số: 01/ TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

2/ Thông tin công ty:

+ Tên công ty

+ Mã số thuế

+ Nếu không có mã số thuế thì ghi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

3/ Cơ sở thay đổi tên

+ Công ty thay đổi tên trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập

+ Thông tin về công ty bị sáp nhập

+ Thông tin về công ty bị tách

4/ Đăng ký thay đổi tên công ty

+ Tên công ty viết bằng tiếng Việt mới được ghi bằng chữ in hoa

+ Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài mới

+ Tên công ty viết tắt mới

5/ Cam kết của công ty về trách nhiệm pháp lý khi thay đổi và người có thẩm quyền của công ty (người đại diện theo pháp luật) ký và ghi rõ họ tên.

Trên đây là, những nội dung tư vấn của Luật Dân Việt về thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh. Hiện nay, chúng tôi là một trong những đơn vị pháp lý chuyên cung cấp dịch vụ doanh nghiệp trên toàn quốc, hoàn toàn có thể thay mặt khách hàng tiến hành các thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan